6-daagse introductieopleiding ACT jongeren

6-daagse introductieopleiding ACT jongeren
Inschrijven

ACT is inmiddels een erg bekend model dat zijn waarde ruimschoots bewezen heeft om met cliënten of patiënten verdiepend te kunnen werken en hen te helpen hun leven terug op de rails te krijgen. Het is een wetenschappelijk bewezen gedragstherapeutisch model waarmee je op een frisse, empathische, levensingrijpende en concrete manier met jouw cliënten aan de slag kan gaan.

Deze opleiding is bedoeld voor hulpverleners die werken met jongeren die het moeilijk hebben, die last hebben van angst, paniek, boosheid, verdriet, schuldgevoelens, hun verleden, een laag zelfbeeld, verslaving, traumatische ervaringen, ...  

De opleiding is tot stand gekomen vanuit eigen ervaringen in het werken met jongeren alsook het geven van diverse opleidingen aan organisaties die werken met jongeren in moeilijkheden. 

De opleiding bestaat uit 2 delen: naast nieuwe/aanvullende inzichten, oefeningen etc hoe je met deze jongeren een andere weg kan inslaan, zal je eerst iets leren over hoe jij zelf je minder kan laten leiden door frustraties, het gevoel niet bekwaam te zijn of tekort te schieten, verdriet of angst dat je nog meeneemt, ... . De introductieopleiding is immers een ervaringsgerichte opleiding waar je dus heel wat extra's ook voor jezelf mee naar huis mag nemen. 

De bedoeling van ACT is om jongeren 2 dingen te leren: 

  • hoe kunnen ze de stem van hun hart, van wijsheid, van zichzelf leren herkennen en volgen. 
  • hoe kunnen ze leren omgaan met situaties waar ze geen vat op hebben, die ze te accepteren hebben. 
  • hoe kunnen ze kracht vinden om uit het leven te halen wat erin zit. 

ACT-therapeuten zien hun cliënten keuzes maken en gedrag stellen wat zij zelf niet voor mogelijk gehouden hadden. 

In deze opleiding krijg je een duidelijke omkadering van het model, veel leermogelijkheden (vanuit zowel cliënt- als hulpverlenerpositie), een groot aantal voorbeelden uit de praktijk, werken met eigen casussen, rollenspelen doen, en vooral veel materiaal dat je onmiddellijk kan gebruiken in je praktijk. 

Op 6 dagen leer je inzichten, tools, metaforen en oefeningen voor jezelf en voor je cliënten om:

  • Afstand te nemen van gedachten die je in je greep houden.
  • Moeilijke gevoelens (zoals angst, verdriet, boosheid) en lichamelijke ongemakken (pijn, zenuwen, vermoeidheid,…) te dragen zodat ze je leven niet langer bepalen.
  • Lastige situaties beter aan te kunnen óf te veranderen.
  • Je waarden terug te vinden in je leven: wie wil ik zijn als persoon, welke relaties wil ik opbouwen? Waaraan zou ik mijn tijd en energie willen besteden moest ik niet zo opgeslorpt zijn door mijn zorgen of problemen?
  • Niet meer zo te hollen in je hoofd, maar in het hier en nu te blijven.
  • Jezelf anders te bekijken.

ACT leert jou als therapeut ook om sterker te staan, zowel in je privéleven als in je werk als hulpverlener. Het leert je cliënt daarnaast om oude gedragspatronen die een automatisme zijn geworden, los te laten om te kunnen kiezen voor gedrag en voor een leven wat voldoening geeft.

Heeft u interesse in de ACT-introductieworkshop, echter bent u niet in de gelegenheid om aan te sluiten bij één van onze uitvoeringen? U kunt dan  geheel vrijblijvend uw interesse kenbaar maken, alsook uw voorkeuren doorgeven (locatie, periode, dag). Zodra er nieuwe uitvoeringen beschikbaar komen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.  Contacteer ons hier.

Meer info over ACT vind je hier: wat is ACT

Je vindt er ook een woordje uitleg over de link tussen ACT en Mindfulness, ACT en CGT en ACT en contextuele therapievormen.