6-daagse introductieopleiding ACT voor paramedici, maatschappelijk werkers en coaches

6-daagse introductieopleiding ACT voor paramedici, maatschappelijk werkers en coaches
Inschrijven

Allegre organiseert in samenwerking met de Thomas More Hogeschool een ACT-opleiding voor hulpverleners die geen psychotherapeutische taak hebben maar wel met hun cliënten willen werken rond het behalen van een bepaald resultaat of doel: minder of meer gewicht, meer zelfstandigheid, weten waar ze beroepsmatig naartoe willen, het huishouden beter regelen, de opvoeding van de kinderen anders oppakken, andere huisvestiging zoeken, solliciteren, ... 

Het gedragstherapeutische kader waarin ACT thuis hoort, is vaak voor hulpverleners met een paramedische achtergrond, maatschappelijk assistenten en coaches een terrein waar ze zich, zonder het vaak te weten, van nature al op begeven. Het zijn 'doeners' die met hun cliënten of patiënten aan de slag willen gaan. En belangrijk: deze hulpverleners komen ook vaak in aanraking met mensen die ernstige problemen kennen en waar zij geen handvaten mee hebben om mee te werken. Ook zij krijgen de mensen met psychiatrische problematieken, mensen met een zwaar verleden, mensen die echt vast zitten, mensen met een laag zelfbeeld, ... 

In deze introductieopleiding maak je uitgebreid kennis met het ACT-model om op een frisse, empathische, levensingrijpende en concrete manier je werk diepgang te kunnen geven, ook in een niet-therapeutische context. 

ACT is inmiddels een erg bekend model dat zijn waarde ruimschoots bewezen heeft om met cliënten of patiënten verdiepend te kunnen werken en hen te helpen hun leven terug op de rails te krijgen.

De opleiding bestaat uit 2 delen: naast nieuwe/aanvullende inzichten hoe je met deze cliënten een andere weg kan inslaan, zal je eerst iets leren over hoe jij zelf je minder kan laten leiden door frustraties, het gevoel niet bekwaam te zijn of tekort te schieten, verdriet of angst dat je nog meeneemt, ... . De introductieopleiding is immers een ervaringsgerichte opleiding waar je dus heel wat extra's ook voor jezelf mee naar huis mag nemen. 

De bedoeling van ACT is om cliënten of patiënten hun leven terug te geven. Hen te helpen om voor zichzelf echt de zoektocht (te kunnen/durven) aan te gaan hoe zij zoveel mogelijk uit hun leven kunnen halen. Daarvoor is het nodig om te kunnen omgaan met pijn en te (durven) onderzoeken of obstakels echt obstakels zijn, dan wel hindernissen die in hun hoofd veel plaats hebben ingenomen in de loop der jaren.

ACT-coaches zien hun cliënten keuzes maken en gedrag stellen wat zij zelf niet voor mogelijk gehouden hadden.

Op 6 dagen leer je inzichten, tools, metaforen en oefeningen voor jezelf en voor je cliënten om:

  • Afstand te nemen van gedachten die je in je greep houden.
  • Moeilijke gevoelens (zoals angst, verdriet, boosheid) en lichamelijke ongemakken (pijn, zenuwen, vermoeidheid,…) te dragen zodat ze je leven niet langer bepalen.
  • Lastige situaties beter aan te kunnen óf te veranderen.
  • Je waarden terug te vinden in je leven: wie wil ik zijn als persoon, welke relaties wil ik opbouwen? Waaraan zou ik mijn tijd en energie willen besteden moest ik niet zo opgeslorpt zijn door mijn zorgen of problemen?
  • Niet meer zo te hollen in je hoofd, maar in het hier en nu te blijven.
  • Jezelf anders te bekijken.

ACT leert jou als hulpverlener of coach om ook zelf sterker te staan, zowel in je privéleven als in je werk. Het leert je cliënt daarnaast om oude gedragspatronen die een automatisme zijn geworden, los te laten om te kunnen kiezen voor gedrag en voor een leven wat voldoening geeft.

Heeft u interesse in de ACT-introductieworkshop, echter bent u niet in de gelegenheid om aan te sluiten bij één van onze uitvoeringen? U kunt dan  geheel vrijblijvend uw interesse kenbaar maken, alsook uw voorkeuren doorgeven (locatie, periode, dag). Zodra er nieuwe uitvoeringen beschikbaar komen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.  Contacteer ons hier.

In deze introductie opleiding krijg je een duidelijke omkadering van het model, veel leermogelijkheden (vanuit zowel cliënt- als hulpverlenerpositie), een groot aantal voorbeelden uit de praktijk, werken met eigen casussen, rollenspelen doen, en vooral veel materiaal dat je onmiddellijk kan gebruiken in je praktijk.