Verdieping: ACT bootcamp

Verdieping: ACT bootcamp
Inschrijven

Dit jaar organiseren we met Allegre een XL versie van onze bootcamp! We kunnen jullie een uitgebreid programma aanbieden voor ieder wat wils; zowel mensen die geen vooropleiding ACT hebben genoten, als beginners die enkel de 6-daagse introductieopeiding ACT hebben gevolgd,  als mensen die al heel wat ACT workshops gevolgd hebben, zullen er hun gading kunnen vinden! 

Wij kijken alvast erg uit naar deze boeiende week! Elk jaar hangt er een bijzondere sfeer van verbinding en enthousiasme. Tijdens pauzes ontstaan tal van boeiende gesprekken waarin wordt uitgewisseld wat ieder meeneemt van de workshop waar hij inzit. Nieuwe contacten worden volop gelegd. Samen met onze docenten kijken we dan ook met veel dankbaarheid en voldoening terug naar de sfeer en de diepgang die we de afgelopen edities samen met jullie creëerden. 

De bootcamp gaat dit jaar door van 8 tot en met 12 oktober 2018.

Hier vind je het programma voor 2018.

Stel zelf je eigen programma samen. Je mag komen voor één dag en uiteraard, zoals velen, voor meerdere dagen. Alle workshops zijn dagworkshops. Je kan dus maar één workshop kiezen per dag. De oude abdij in Drongen is een prachtige locatie waar het zalig vertoeven is én goedkoop om te blijven overnachten. Een echte aanrader om te overwegen! 

Een gedeelte van het programma zal volgend jaar opnieuw georganiseerd worden en een gedeelte zal vervangen worden door nieuwe workshops. We hebben nog geen zicht erop welke we zullen vervangen en welke zullen terugkomen.

 

Inhoud van de workshops:

 

Wil je graag met meer mildheid naar jezelf reageren en je cliënten ook mildheid kunnen aanleren? Dan zijn deze workshops een aanrader: 

 • 2-daagse workshop Mindful Self-Compassion -  Dr. Chris Germer & Dr. Elke Smeets                              Kan zonder vooropleiding in ACT worden gevolgd!

Mindful Self-Compassion Core Skills training with Chris Germer and Elke Smeets

Kristin Neff and Christopher Germer are pioneers in the scientific development of Self-Compassion. They have brought their respective experience together in the empirically-supported Mindful Self-Compassion (MSC) program and are providing a series of in-depth opportunities for people to immerse themselves in some of the key practices and exercises of the full 8-week program in an intensive 2-day format.

For this two-day workshop Chris Germer will join forces with Elke Smeets to teach participants just how powerful and transformative the practice of Self-Compassion can be.

Self-Compassion is the emotional attitude of bringing kindness to ourselves when things go wrong in our lives. Most of us easily treat our friends and loved ones with warmth, tenderness and patience when they struggle, fall short or fail at times in their lives, but we have a much harder time bringing those same qualities of compassion to our own selves in the same situations. Self-Compassion is directed to the one who is suffering, and encourages us to consider the fundamental question of “What do I need?”. By recognizing that difficulty is here (mindfulness), that these things are a part of every human life (common humanity), and connecting with our natural capacity for kindness toward suffering (self-kindness), we can develop healthy and enduring patterns of relating to all the circumstances of life.

Self-Compassion: How to learn it

Self-Compassion can be learned by anyone, even those who didn’t receive enough affection in childhood or who find it embarrassing to be kind to oneself. It’s a courageous mental attitude that stands up to harm, including the discomfort that we unwittingly inflict on ourselves through self-criticism, self-isolation, and self-rumination when things go wrong. Self-Compassion provides emotional strength and resilience, allowing us to admit our shortcomings, forgive ourselves, and respond to ourselves and others with care and respect, and be fully human.

After participating in this workshop, you will be able to:

 • Practice Self-Compassion in daily life
 • Understand the science of self-compassion
 • Motivate yourself with kindness rather than criticism
 • Handle difficult emotions with greater ease
 • Manage caregiver fatigue
 • Practice the art of savoring and self-appreciation
 • Teach simple self-compassion exercises to clients.

 

 • Compassion Focused Therapy (CFT)Dr. Elke Smeets                              Kan zonder vooropleiding in ACT worden gevolgd!

In deze workshop zullen deelnemers kennismaken met de onderdelen van compassie gerichte therapie. Centraal in deze therapie staat het leren ontwikkelen van een compassievolle houding ten aanzien van het zelf en het verminderen van schaamte en zelfkritiek. Belangrijke onderdelen van CFT zijn psychoeducatie (o.a. uitleg over onze drie emotieregulatie systemen), het verhogen van motivatie, de ontwikkeling van zelfcompassie vaardigheden en terugval preventie. CFT heeft een transdiagnostische visie en beschouwt schaamte, trots, en zelfkritiek als in standhoudende factoren van verschillende vormen van psychopathologie.

Naast de theoretische kennismaking met het CFT model hebben deelnemers tijdens deze workshop de kans om in kleine groepen te oefenen met de kernvaardigheden die in deze benadering centraal staan. Ook is er ruimte om na te gaan in hoeverre de huidige technieken te integreren zijn in de eigen therapeutische werking. Wetenschappelijke resultaten over de toepasbaarheid van CFT worden besproken.

 

 Wil je graag je therapeutische relatie sterker kunnen inzetten in de therapie? Deze 2 workshops gaan precies daarover: 

 • De 2-daagse workshop ‘therapeutische relatie’ – Engelstalig – dr. David Gillanders & dr. Helen Bolderston. Originele titel van deze workshop is: ACT therapists’ use of self: Working with self; working with stuckness. 

Deze workshop hoort bij het postgraduaat. Als je overweegt dit te volgen, volg je hem best in de opleiding. 

ACT op een vakkundige manier inzetten, betekent dat je aandacht hebt voor je eigen ervaringen van moment tot moment tijdens het gesprek met je cliënt. Het is immers een belangrijke bron van informatie over de interacties met je cliënt. In deze workshop leer je jezelf te gebruiken als instrument voor therapeutische verandering. Dit deel wordt in ACT handboeken soms naar achteren geschoven om meer aandacht te kunnen besteden aan de beschrijving van oefeningen en metaforen omdat je dit meteen kan uitproberen. Dit is moeilijker als het gaat over de subtiele manieren waarop de therapeut aanwezig is en in relaties staat.

Deze 2-daagse workshop is samengesteld uit fundamenten van ACT, Mindfulness en Gestaltpsychologie. De nadruk zal liggen op de zelfexploratie van de therapeut, experiëntiële oefeningen, werken in kleine groepen en demonstraties van de trainers. Op die manier wordt een stevige aanzet gegeven om deze belangrijke inter- en intrapersoonlijke vaardigheden in te zetten in je werken met ACT met je cliënten. Er zal aandacht besteed worden zowel aan de therapeutische relatie als aan psychologische zelfhulp voor de therapeuten.

Deze vaardigheden om je eigen en relationele ervaringen van moment tot moment in te zetten als informatie zullen de basis vormen om op een meer nieuwsgierige, appreciërende en effectieve manier te kijken naar de momenten dat je vastzit in je therapieën.

Intermediair en gevorderd niveau.

 •   FAP (Functional Analytic Therapy) - Annick Seys.                              Kan zonder vooropleiding in ACT worden gevolgd!

FAP wordt ook wel eens 'Interpersoonlijke gedragstherapie' genoemd. Het behoort, net als ACT, tot de contextuele gedragstherapeutische modellen. Annick volgt momenteel een traject bij de Universiteit Washington tot gecertificeerd FAP- trainer en - therapeut. FAP vertrekt vanuit de wetenschap dat de meeste problemen die mensen ervaren 'sociale problemen' zijn; problemen die te maken hebben met de manier waarop mensen relaties aangaan en onderhouden. Het FAP model gaat samen met de cliënt onderzoeken hoe hij vanuit opmerkzaamheid, verbinding en moed relaties kan aangaan met zichzelf en anderen. De relatie met de therapeut wordt sterk onder de loep genomen omdat we er vanuit gaan dat de problemen die de cliënt ervaart zich ook zullen voordoen in de therapeutische relatie. 

In deze workshop zal er vanzelfsprekend heel wat aandacht besteed worden aan de gedragstherapeutische bril, meer bepaald aan functionele analyse. 

 

Wil je je stevig kunnen verdiepen in het werken met waarden? Dan zijn deze workshops aan te raden: 

Deze workshop gaat over Motivationele Gespreksvoering. Het is een methodiek die mensen helpt zichzelf voor te bereiden op verandering.Hierin zit ook meteen de link met het ACT-model om te zoeken naar een toegewijde actie om de weg der verandering in te zetten. MG behoort niet tot de 3de generatie gedragstherapiemodellen maar kan je er wel vlot aan linken. Het is een krachtig model dat vaak gehanteerd wordt bij verslavingsproblematieken. Tijdens deze workshop komt alles aan bod voor het stimuleren van verandering via uitlokking van ander gedrag bij de cliënt. De innerlijke motivatie van de cliënt vergroten, zodat er verandering zal ontstaan van binnenuit, zonder dat deze van buitenaf opgelegd wordt.

Gedragsverandering bereiken is geen eenvoudige zaak. Evenwel zijn er de laatste jaren een aantal interessante ontwikkelingen geweest die nieuwe mogelijkheden bieden. Met name het werken met waarden biedt zowel therapeut als cliënt een ruimer perspectief om tot betekenisvolle gedragsveranderingen te komen.
Ook al kunnen waarden ons dagelijks doen en laten stimuleren en richting geven, het komen tot waardevol handelen is niet altijd een vanzelfsprekende onderneming. Hoe komen we tot dat wat ons leven waardevol en zinvol maakt? Wat zijn waarden eigenlijk? Wanneer kunnen we ze op een efficiënte wijze inzetten? En hoe doen we dat dan?
Op deze vragen zullen we tijdens deze workshop ingaan. U verwerft een verfrissend nieuw theoretisch inzicht gebaseerd op recente ontwikkelingen binnen het contextueel therapeutisch werken, de relational frame theorie (RFT). U doet ervaring op met het omzetten van deze talige abstracties (lees: woorden) in het concreet ‘be-handelen’ van casuïstiek uit de dagdagelijkse praktijk. Om u nog beter te bedienen, wordt u vriendelijk uitgenodigd eigen casussen of persoonlijke ervaringen in te brengen zodat theorie en praktijk nog duidelijker verbonden worden.
Beoogd wordt dat deze ‘waarden in woorden’ vertaalt kunnen worden naar inspirerende daden in zowel uw persoonlijk als professioneel leven.

 • Positieve psychologie - dr. Elke Smeets                              Kan zonder vooropleiding in ACT worden gevolgd!

 “From fixing what’s wrong to building what’s strong” is de leuze waarmee de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman de psychologische gemeenschap opriep om meer oog te krijgen voor het versterken van het reeds aanwezige potentieel in de mens. Positieve Psychologie is een wetenschappelijk onderbouwde stroming die gericht is op het versterken van kwaliteiten en het vergroten van veerkracht. Zowel op individueel als op groepsniveau biedt Positieve Psychologie waardevolle handvaten om menselijk functioneren te optimaliseren. Naast het onderzoeken van thema’s zoals optimisme, intrinsieke motivatie, geluk, dankbaarheid, veerkracht en flow, wordt er ook aandacht besteed aan het vertalen van theoretische kennis naar de praktijk. Het ontwikkelen van theoretisch onderbouwde interventies is een wezenlijk onderdeel van de Positieve Psychologie.

ACT-therapeuten die een verdieping zoeken voor de processen “waarden” en “acceptatie”, vinden in deze workshop een ready-to-use pakket aan interventies.

Positieve Psychologie is een waardevolle aanvulling voor ACT en past perfect in het derde generatie gedragstherapeutisch kader (contextuele gedragstherapie). Waar ACT je cliënt leert om psychologisch flexibeler in het leven te staan, leert Positieve Psychologie je cliënt te groeien vanuit zijn reeds bestaande kwaliteiten. Je staat samen met je cliënt stil bij de kracht van intrinsieke motivatie en brengt samen in kaart welke factoren bijdragen aan een gelukkiger en veerkrachtiger leven. Hierin spelen ook mindfulness en zelfcompassie een belangrijke rol.

ACT en Beeldend werken zijn op Vrije Academie 't Pad onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kwaliteiten van beide disciplines vinden elkaar in een unieke werkvorm. De afgelopen jaren hebben we menig deelnemer aan de workshop 'Act en Beeldend werken' verrast met de kracht en effectiviteit ervan. Ook dit jaar nodigen we jullie van harte uit om hiermee kennis te maken en te ervaren hoe ACT en Beeldend werken gecombineerd zo doeltreffend kunnen werken. Op de Bootcamp XL pakken we uit met een workshop XL. Op reis in het beeldend landschap, naar waarden en levensgebieden, je eigen pad vinden. Hoe doe je dat? Praktijk, ervaring en inhoud verbonden in een kunstzinnige workshop. Goed kunnen tekenen of schilderen is hiervoor niet nodig, wel een nieuwsgierige en open houding. Ook de moeite waard om te volgen ter verdieping.

De workshop wordt gegeven door ervaren docenten van Vrije Academie ’t Pad, Monique van Vugt en Annemieke Varkevisser.

 

Werk je in het bedrijfsleven? Dan zijn deze workshops een mooie verdieping 

In deze workshop leer je de ACT-matrix kennen: een eenvoudig, overzichtelijk, concreet en gebruiksvriendelijk werkinstrument dat je zowel kan gebruiken bij individuele therapie & coaching als voor het begeleiden van groepen. Het geeft houvast tijdens een ACT-begeleiding aan zowel therapeut/coach als client en helpt je efficiënter en doelgerichter aan de slag te gaan. De verschillende toepassingsmogelijkheden zijn divers. 

Je maakt op deze dag ook kennis met Prosocial: je leert hoe je de matrix kan inzetten om de samenwerking en sfeer in groepen te verbeteren. Ook de 8 elementaire ontwerpprincipes die aan de basis liggen van een goede samenwerking worden kort toegelicht (gebaseerd op het nobelprijswinnende werk van Elinor Ostrom).

Verandering binnen bedrijven waar het mensen raakt. Workshop Heleen Lieffering

Als je binnen bedrijven te maken krijgt met veranderprocessen waar het mensen raakt, dan is het noodzakelijk dat je kennis hebt van de wijze waarop mensen omgaan met of overgaan tot verandering. ACT therapeuten weten dat. Het wordt tijd dat we met onze kennis en ervaring bedrijven gaan ondersteunen die bijvoorbeeld te maken hebben met sluiting, ingrijpende reorganisatie of cultuurveranderingen.

Na 25 jaar als organisatie psycholoog (veranderkundige) gewerkt te hebben aan veranderingsprocessen in allerlei bedrijven ontdekte ik de ACT. Ik was verrast: de processen van ACT sluiten feilloos aan bij de veranderprocessen die ik ontrafeld had binnen de bedrijven waar ik werkte.

In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag met deze interessante parallellen: hoe ziet het eruit als je de processen van de hexaflex toepast in een organisatie in verandering? We zullen vooral veel oefenen en ervaren. We beginnen met een korte kijk in de veranderkunde. Hierbij wordt kennis gemaakt met het nieuwe vak van de transitiekunde, en de populaire U theorie. We zullen samen puzzelen op de hexaflex in bedrijven en tenslotte oefenen met het toepassen van de matrix in een besluitvormingsproces. We werken met eigen (mag ook eenvoudige) vragen en (werk)situaties van deelnemers. Deelnemers zal gevraagd worden eventuele specifieke vragen vooraf te mailen zodat we vooral samen aan de slag kunnen met zaken die voor jullie van waarde zijn!

Zie verder: www.act-in-bedrijf.nl of www.liefferingmoves.nl

 •  Korte interventies met ACT (Focused ACT; FACT) - Nele Curvers

‘Time is money’. Interventies moeten korter, efficiënter en liefst zo weinig mogelijk kosten. Dankzij het model van Kirk Strosahl en Patricia Robinson kan je leren om ACT zeer gefocust toe te passen (Focused Acceptance and Commitment Therapy, FACT). In deze workshop krijg je enerzijds tips en tricks om op een efficiënte manier een eerste gesprek te voeren met je cliënt/klant en van daaruit tot een casusconceptualisatie te komen. Op zeer korte tijd veel informatie verzamelen is de insteek. Daarnaast brengen we de gekende hexaflex onder in 3 pijlers om efficiënt met je cliënt/klant aan de slag te gaan. Ons motto van de dag: beschouw elke sessie alsof het de laatste sessie is voor deze persoon!

 • Positieve psychologie - dr. Elke Smeets                              Kan zonder vooropleiding in ACT worden gevolgd!

“From fixing what’s wrong to building what’s strong” is de leuze waarmee de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman de psychologische gemeenschap opriep om meer oog te krijgen voor het versterken van het reeds aanwezige potentieel in de mens. Positieve Psychologie is een wetenschappelijk onderbouwde stroming die gericht is op het versterken van kwaliteiten en het vergroten van veerkracht. Zowel op individueel als op groepsniveau biedt Positieve Psychologie waardevolle handvaten om menselijk functioneren te optimaliseren. Naast het onderzoeken van thema’s zoals optimisme, intrinsieke motivatie, geluk, dankbaarheid, veerkracht en flow, wordt er ook aandacht besteed aan het vertalen van theoretische kennis naar de praktijk. Het ontwikkelen van theoretisch onderbouwde interventies is een wezenlijk onderdeel van de Positieve Psychologie.

ACT-therapeuten die een verdieping zoeken voor de processen “waarden” en “acceptatie”, vinden in deze workshop een ready-to-use pakket aan interventies.

Positieve Psychologie is een waardevolle aanvulling voor ACT en past perfect in het derde generatie gedragstherapeutisch kader (contextuele gedragstherapie). Waar ACT je cliënt leert om psychologisch flexibeler in het leven te staan, leert Positieve Psychologie je cliënt te groeien vanuit zijn reeds bestaande kwaliteiten. Je staat samen met je cliënt stil bij de kracht van intrinsieke motivatie en brengt samen in kaart welke factoren bijdragen aan een gelukkiger en veerkrachtiger leven. Hierin spelen ook mindfulness en zelfcompassie een belangrijke rol.

 

Wil je je verdiepen in de andere modellen contextuele gedragstherapie? Dan zijn deze workshops iets voor jou!

FAP wordt ook wel eens 'Interpersoonlijke gedragstherapie' genoemd. Het behoort, net als ACT, tot de contextuele gedragstherapeutische   modellen. Annick volgt momenteel een traject bij de Universiteit Washington tot gecertificeerd FAP- trainer en - therapeut. FAP vertrekt vanuit de wetenschap dat de meeste problemen die mensen ervaren 'sociale problemen' zijn; problemen die te maken hebben met de manier waarop mensen relaties aangaan en onderhouden. Het FAP model gaat samen met de cliënt onderzoeken hoe hij vanuit opmerkzaamheid, verbinding en moed relaties kan aangaan met zichzelf en anderen. De relatie met de therapeut wordt sterk onder de loep genomen omdat we er vanuit gaan dat de problemen die de cliënt ervaart zich ook zullen voordoen in de therapeutische relatie. 

 In deze workshop zal er vanzelfsprekend heel wat aandacht besteed worden aan de gedragstherapeutische bril, meer bepaald aan functionele analyse. 

 •  Positieve psychologie - dr. Elke Smeets                              Kan zonder vooropleiding in ACT worden gevolgd!

 “From fixing what’s wrong to building what’s strong” is de leuze waarmee de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman de psychologische gemeenschap opriep om meer oog te krijgen voor het versterken van het reeds aanwezige potentieel in de mens. Positieve Psychologie is een wetenschappelijk onderbouwde stroming die gericht is op het versterken van kwaliteiten en het vergroten van veerkracht. Zowel op individueel als op groepsniveau biedt Positieve Psychologie waardevolle handvaten om menselijk functioneren te optimaliseren. Naast het onderzoeken van thema’s zoals optimisme, intrinsieke motivatie, geluk, dankbaarheid, veerkracht en flow, wordt er ook aandacht besteed aan het vertalen van theoretische kennis naar de praktijk. Het ontwikkelen van theoretisch onderbouwde interventies is een wezenlijk onderdeel van de Positieve Psychologie.

ACT-therapeuten die een verdieping zoeken voor de processen “waarden” en “acceptatie”, vinden in deze workshop een ready-to-use pakket aan interventies.

Positieve Psychologie is een waardevolle aanvulling voor ACT en past perfect in het derde generatie gedragstherapeutisch kader (contextuele gedragstherapie). Waar ACT je cliënt leert om psychologisch flexibeler in het leven te staan, leert Positieve Psychologie je cliënt te groeien vanuit zijn reeds bestaande kwaliteiten. Je staat samen met je cliënt stil bij de kracht van intrinsieke motivatie en brengt samen in kaart welke factoren bijdragen aan een gelukkiger en veerkrachtiger leven. Hierin spelen ook mindfulness en zelfcompassie een belangrijke rol.

 •  Workshop Dialectische Gedragstherapie - Roland Sinnaeve                              Kan zonder vooropleiding in ACT worden gevolgd!

Dialectische Gedragstherapie (DGT) werd oorspronkelijk ontwikkeld door Prof. Marsha Linehan als een behandeling voor mensen die lijden aan een langdurig patroon van suïcidaal gedrag. Ondertussen werd de effectiviteit van DGT aangetoond voor een breed spectrum van emotieregulatieproblemen. In deze introductie wordt de logica van DGT toegelicht. We beginnen bij de basis: de mensvisie en de biosociale theorie van Linehan. Hierop verder bouwend worden de verschillende onderdelen van het programma en de behandelstrategieën toegelicht. Het leerdoel is begrijpen en ervaren waar DGT voor staat. Om dit doel te bereiken worden 'facts and figures' afgewisseld met videomateriaal en rollenspelen. 

 •  Compassion Focused Therapy (CFT) - Dr. Elke Smeets                              Kan zonder vooropleiding in ACT worden gevolgd!

In deze workshop zullen deelnemers kennismaken met de onderdelen van compassie gerichte therapie. Centraal in deze therapie staat het leren ontwikkelen van een compassievolle houding ten aanzien van het zelf en het verminderen van schaamte en zelfkritiek. Belangrijke onderdelen van CFT zijn psychoeducatie (o.a. uitleg over onze drie emotieregulatie systemen), het verhogen van motivatie, de ontwikkeling van zelfcompassie vaardigheden en terugval preventie. CFT heeft een transdiagnostische visie en beschouwt schaamte, trots, en zelfkritiek als in standhoudende factoren van verschillende vormen van psychopathologie.

Naast de theoretische kennismaking met het CFT model hebben deelnemers tijdens deze workshop de kans om in kleine groepen te oefenen met de kernvaardigheden die in deze benadering centraal staan. Ook is er ruimte om na te gaan in hoeverre de huidige technieken te integreren zijn in de eigen therapeutische werking. Wetenschappelijke resultaten over de toepasbaarheid van CFT worden besproken.

Gedragsverandering bereiken is geen eenvoudige zaak. Evenwel zijn er de laatste jaren een aantal interessante ontwikkelingen geweest die nieuwe mogelijkheden bieden. Met name het werken met waarden biedt zowel therapeut als cliënt een ruimer perspectief om tot betekenisvolle gedragsveranderingen te komen.
Ook al kunnen waarden ons dagelijks doen en laten stimuleren en richting geven, het komen tot waardevol handelen is niet altijd een vanzelfsprekende onderneming. Hoe komen we tot dat wat ons leven waardevol en zinvol maakt? Wat zijn waarden eigenlijk? Wanneer kunnen we ze op een efficiënte wijze inzetten? En hoe doen we dat dan?
Op deze vragen zullen we tijdens deze workshop ingaan. U verwerft een verfrissend nieuw theoretisch inzicht gebaseerd op recente ontwikkelingen binnen het contextueel therapeutisch werken, de relational frame theorie (RFT). U doet ervaring op met het omzetten van deze talige abstracties (lees: woorden) in het concreet ‘be-handelen’ van casuïstiek uit de dagdagelijkse praktijk. Om u nog beter te bedienen, wordt u vriendelijk uitgenodigd eigen casussen of persoonlijke ervaringen in te brengen zodat theorie en praktijk nog duidelijker verbonden worden.
Beoogd wordt dat deze ‘waarden in woorden’ vertaalt kunnen worden naar inspirerende daden in zowel uw persoonlijk als professioneel leven.

 

Werk je met jongeren? Dan is deze workshop zeker een aanrader! 

ACT your way is een werkboek  op basis van ACT (Acceptatie & Commitment Therapie) gericht op de identiteit- en autonomieontwikkeling van jongeren (15 tot 25 jaar). 

 

ACT your way kan door de praktische en gestructureerde opzet, ingezet worden binnen het onderwijs, coaching en/of therapie (o.a. bij de behandeling van o.a. depressie, angst, chronische vermoeidheid/pijn, burn-out, leerproblemen of faseproblematiek). Tijdens de 2-daagse training leer je ACT your way, zowel individueel als in een groep te gaan gebruiken.

Doel van deze 2-daagse is om kennis en ervaring opdoen m.b.t.:

 • De toepassing van ACT bij jongeren en jongvolwassenen.
 • De toepassing van de ACT technieken toegespitst op jongeren/jongvolwassenen.
 • Het toepassen ACT your way binnen onderwijs, coaching en/of therapie.
 • De rol van docent, coach en of therapeut in de toepassing van ACT your way.

Na de training kunnen deelnemers ACT your way aanbieden binnen het onderwijs, coaching en/of therapie en is het mogelijk om te participeren in het effectiviteitsonderzoek wat in samenwerking met de Universiteit van Utrecht gedaan wordt.

Zelf aan te schaffen: ACT your way werkboek voor jongeren. Bodden, D. Rooij,D en Matthijssen, D (2018): https://www.boompsychologie.nl/product/100-7388_ACT-your-way

 

Thema's waar elke therapeut mee geconfronteerd wordt, zijn...  

Hoe vaak sta je stil bij het gedrag dat jij als hulpverlener tijdens de begeleiding stelt? Hoe vaak sta je stil bij de impact van dit gedrag op jouw cliënt? Luister je wel echt naar de persoon die voor je zit? Het is niet eenvoudig om tijdens een sessie met dit alles rekening te houden en zeker niet wanneer de hulpvraag impliceert dat er nu onmiddellijk iets moet veranderen. Personen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving zitten vaak met de handen in het haar. Onze samenleving verwacht enorm veel en als mens hebben we het idee dat we in dit alles mee moeten gaan. Inzetten op psychologsiche flexibiliteit is binnen deze doelgroep een hele klus en vaak staan we onszelf in de weg.

Als je geïnteresseerd bent om met een nieuwsgierige blik op jezelf een leerproces in te stappen, is deze workshop vast iets voor jou! We gaan nieuwsgierigheid opwekken en duiken vervolgens samen in een bad van handvaten die de begeleiding van een persoon met ASS en zijn/haar omgeving kunnen vergemakkelijken.

 

Verlies is van alle tijden en kent vele vormen. Vaak denk je als eerste aan overlijden. Maar ook reorganisatie op het werk, werkloosheid, scheiding, ziekte of ongewenste kinderloosheid, zijn vormen van verlies waarmee mensen het moeilijk kunnen hebben. Wist je bijvoorbeeld dat burnout veelal gaat om niet genomen rouw? Werken met verlies vergt moed en vraagt om de kunst van het nabij blijven. Hoe is het voor jou als jij stuit op verlies bij de ander? Je cliënt kan te kampen hebben met steeds maar weer opdringende gedachten en herinneringen, waarbij ook hevige emoties als overspoelend ervaren kunnen worden. ACT blijkt in mijn ervaring een zeer bruikbare vorm en ik nodig je graag uit om in deze training jouw blik te komen verbreden! Met deze training worden de pijlers van Verlieskunde behandeld, in combinatie met de eigen ervaringen van de deelnemers.

Doelstelling:
– Overzicht van het brede spectrum van verlies
– Inzicht in verlies- en rouwprocessen
– Inzicht in eigen verliesprocessen
– Inzicht in hoe het werken vanuit ACT mooi aansluit bij het werken met verlies!
Onderwerpen:
– Beroepsmatige confrontatie met verlies
– Persoonlijke Archiefkast
– Hechtingscirkel
– Unfinished Business Syndroom (UBS)
Werkwijze:
– Theorie
– Demonstraties
– oefeningen en reflectie

Het motto waaronder deze training wordt gegeven is: “Je kunt je cliënt zo ver brengen als je zelf bent”.

 

Avondprogramma & intervisie

Yoga en Mindful wandelen bieden we aan na de workshops. En uiteraard ook ontspanningsavonden om iets te doen aan de waarde: “je geweldig amuseren!”

Verder zijn er heel wat momenten waarop je de kans krijgt om op zoek te gaan naar collega’s om een intervisiegroepje mee samen te stellen, hetzij met collega’s uit jouw regio, hetzij met therapeuten die in het werkveld voornamelijk met een bepaalde specifieke doelgroep werken. Op die manier hopen we dat jullie nuttige contacten kunnen leggen om samenwerking en overleg te stimuleren!

Overnachting en ontbijt

Overnachten en ontbijten kan op de site voor een hele schappelijke prijs. Het maakt de ervaring van de bootcamp eens zo bijzonder. We kunnen het dus alleen maar warm aanbevelen. Meer info vind je bij de inschrijflink. 

Getuigenissen

Tijdens deze bootcamp heb ik gemerkt dat ik groei in het gebruik van ACT. Vooral de Matrix is verhelderend. Dit zowel in gesprek met patiënten als in mijn eigen leven. Ik merk mijn knelpunten op, wat confronterend is, maar uiteindelijk ook zeer werkbaar is.

Anoniem

Ik heb meer gekregen dan ik verwacht had. Fijne, leerrijke dag! Goede afwisseling in de werkvormen. Voldoende ruimte voor eigen inbreng en vragen. Veel bruikbare praktijkvoorbeelden en toepassingen.

Anoniem

Ik ben gestimuleerd om terug wat meer stil te staan bij de verschillende kernprocessen van ACT. Ik heb een beter beeld gekregen van enkele psychiatrische problematieken en dat was precies wat ik nodig had.

Anoniem

De tweedaagse workshop therapeutische relatie was een heel waardevolle workshop met hele mooie oefeningen. Het verankert ACT nog meer in je persoon als je het aandurft het te laten binnenkomen. Ik heb nog meer de bevestiging gekregen dat ACT toestaat dat je je eigen persoon meeneemt in je therapeutische relatie en dat is een aangename vaststelling.

Anoniem

De workshop over ACT en ASS was zeer interessant omdat zowel de achtergrond werd geschetst en er ervaringsgericht gewerkt werd. Bij de oefeningen kregen we telkens voldoende duiding over de specifieke toepassing voor mensen met ASS. Mijn waarden op professioneel vlak werden duidelijker en ook kreeg ik meer zicht op mijn eigen monsters. Na deze workshop heb ik echt zin om dingen uit te proberen.

Anoniem

Ik ben heel blij dat ik deze dag over compassie heb gevolgd na de workshop therapeutische relatie. Het voelde als een mooie aanvulling, en voor mij als broodnodig. Ik was nog in een staat van verwarring en innerlijke beweging en in een gevecht daarmee, vandaag mag dit er zijn zoals het is.

Anoniem

Het deed deugd om opnieuw te mogen deelnemen en stil te staan bij het gedachtengoed van ACT. De workshop ACT en gezinnen heeft me geprikkeld om verder te groeien en me te verdiepen. Ik heb enkele nieuwe technieken meegekregen om de processen uit de hexaflex toe te passen.

Anoniem