4-jarig postgraduaat tot contextuele gedragstherapeut

4-jarig postgraduaat tot contextuele gedragstherapeut

De opleiding

In deze opleiding wordt je opgeleid tot contextueel gedragstherapeut en leer je fundamenteel én met precisie ingrijpen in het leven van je cliënt. ACT neemt als contextuele gedragstherapie een belangrijke plaats in onder de derde generatie gedragstherapieën en neemt een aanzienlijk deel in van de eerste 2 jaren van deze opleiding. Naast ACT worden je ook andere derde generatie gedragstherapieën eigen gemaakt. De focus ligt sterk op leren werken op ervaringsniveau om op die manier de pijn die mensen ervaren vanuit een scherp verhoogd bewustzijn te kunnen vastpakken en aanpakken.

Het volledige curriculum heeft een studiebelasting van 120 ECT’s of studiepunten verspreid over de 4 jaar.

De studiebelasting van deze opleiding bedraagt per academiejaar gemiddeld 840 studiebelastingsuren. Deze uren omvatten contacturen, taken, literatuurstudie en examen.
 

Begeleiding

Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen staat de volledige opleiding onder supervisie van wereldautoriteiten op vlak van ACT en andere contextuele gedragstherapieën; Prof. Dr. BarnesHolmes, .... Samen met onze docenten zullen zij ervoor zorgen dat de opleiding up-to-date blijft met de laatste wetenschappelijke inzichten.
 

Modules

1. ACT VERDIEPING:

Een uitgebreide verdieping in ACT, met onder andere het proces zelf-als-context of perspectief name, als rode draad om ten gronde te leren hoe je mensen kan helpen om een 'ik' op te bouwen dat gebaseerd is op zelfwaardering, bewustzijn, acceptatie en waardengericht handelen.
 

2. RTF EN KLINISCHE ANALYSE:

Een uitgebreide module rond Relational Frame Theory en de laatste nieuwe inzichten in gedragsanalyse: taal kunnen gebruiken in een therapeutisch proces als een belangrijke gedragscomponent.
 

3. Andere contextuele gedragstherapeutische modellen:

Een integratie van onderstaande 3de generatie gedragstherapeutische modellen ter verdieping van en als aanvulling op het ACT-model:

 • Compassion Focused Therapy (CFT) Met dit model kan je cliënten leren om milder en zachter te zijn voor zichzelf, zich veilig te voelen en troost te kunnen vinden in zichzelf.
 • Dialectische Gedragstherapie (DGT) Cliënten leren om zichzelf te kunnen reguleren; fundamenteel te kunnen werken rond gedrags- en impulsbeheersing, een instabiele identiteit, emotioneel labiel zijn.
 • Proces Based Behavioral Therapy (PBBT) PBBT is een recent ontwikkelde vorm van gedragstherapie die kan worden toegepast bij alle psychische problemen. De therapie is volledig gebaseerd op de allernieuwste gedragswetenschappen en specifiek op klinische toepassingen van Relational Frame Theory (RFT). PBBT is in een periode van tien jaar ontwikkeld door Dr. Yvonne Barnes Holmes en Dr. Ciara McEnteggart op basis van dertig jaar gecombineerde ervaring als onderzoekers en clinici. PBBT biedt een uitgebreid begrip van hoe een gevoel van eigenwaarde kan worden aangetast door psychologische processen en biedt duidelijke richtlijnen over hoe deze processen kunnen worden omgeleid naar groei en welzijn.

4 leervormen

 • Lesdagen
 • Supervisie
 • Leertherapie
 • Zelfstudie: literatuur lezen, opdrachten maken, examen afleggen

Praktisch

Locatie

De opleiding gaat meestal door in Hasselt of omgeving. Uitzonderlijk vraagt de module (bv. bij een meerdaagse retraite) een andere lesomgeving en gaat de opleiding elders door.

Prijs

De kostprijs bedraagt € 2800 per opleidingsjaar, inclusief lesmateriaal, docenten, groepssupervisies, leslocaties en catering. Niet inbegrepen zijn leertherapie en aankoop van literatuur. Je ontvangt een factuur per opleidingsjaar. Deze factuur is volledig te betalen voor de start van de opleiding. Betaling in schijven is echter mogelijk.
Bij inschrijving ontvang je een factuur voor het eerste jaar van het 4-jarig postgraduaat tot contextuele gedragstherapeut. 

Getuigschrift

Het getuigschrift postgraduaat contextuele gedragstherapie wordt behaald door alle studenten die:

 • Elk jaar van de 4 jaar geslaagd zijn voor alle onderdelen + 2 jaar stage lopen na de 4 jaar opleiding.
 • Reeds beschikken over een master in de psychologie, geneeskunde, pedagogie,… Studenten die niet over een master beschikken maar wel beschikken over een bachelor in een menswetenschappelijke richting krijgen sowieso een attest van de gevolgde opleiding. Indien zij ook het getuigschrift wensen moeten ze vakken bijvolgen aan een hogeschool.
 • Deze opleiding voldoet aan alle voorwaarden van een postgraduaat. Je krijgt op het einde van de opleiding, indien je geslaagd bent uiteraard, een officieel getuigschrift. Dit getuigschrift kan enkel tot een erkenning in de psychotherapie leiden voor die doelgroep die wettelijk is vastgelegd. https://www.health.belgium.be/nl/psychotherapeut
 • Studenten die niet over een master beschikken maar wel beschikken over een bachelor in een menswetenschappelijke richting krijgen sowieso een attest van de gevolgde opleiding. Indien zij ook het getuigschrift wensen moeten ze vakken bijvolgen aan een hogeschool.

Accreditering

Dankzij een samenwerkingsverband tussen Allegre en de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychotherapie is de opleiding tot contextueel gedragstherapeut door de EAP (European Association Psychotherapy) geaccrediteerd.

Inschrijven

Inschrijven in deze opleiding kan enkel via een intakegesprek bij Allegre. Pas na onze goedkeuring van kan je je inschrijving definitief maken in VIVES.

Omdat deze opleiding intensief is en het aantal plaatsen beperkt, selecteren we de kandidaten op basis van hun dossier en een intakegesprek. Om je dossier te kunnen opstarten vragen we je om je motivatiebrief te bezorgen, samen met een overzicht van de gevolgde opleidingen, je werkervaring en je huidige werkomgeving. Dit bezorg je per e-mail aan administratie@allegre.be of per post aan Allegre Opleidingscentrum, Truibroek 51, 3945 Ham. Om je kandidaat te stellen, dien je je dossier in uiterlijk op 15 mei 2021 verlengd tot 30 juni 2021.

Twee belangrijke selectiecriteria zijn het reeds voltooid hebben van de 6-daagse ACT basisopleiding en in de mogelijkheid zijn cliënten te begeleiden, op je werkplek of op een stageplek.

Voorwaarden

Door de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015 is de psychotherapie omschreven als een behandelvorm binnen de GGZ.  Dit heeft tot gevolg dat enkel personen met een gezondheidzorgberoeptitel, de zogenaamde WUG-beroepen  (arts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, apotheker...)  nog de psychotherapie zullen kunnen beoefenen.  Er zijn echter uitzonderingen voorzien voor diegene die reeds de psychotherapie beoefenen, alsook voor alle studenten bachelor van een niet-WUG beroep die hun bacheloropleiding ten laatste in het academiejaar 16-17 aangevat hebben.  Zij kunnen bij afstuderen wel nog instappen in psychotherapie-opleidingen  en na het voltooien ervan onder supervisie van een autonoom beoefenaar in interdisciplinair verband de psychotherapie beoefenen.