Groepspraktijk Hasselt - Leopoldsburg

Groepspraktijk Hasselt - Leopoldsburg

 De groepspraktijken van Allegre zijn coachings- en psychotherapiepraktijken waar de rode draad van onze begeleidingen bestaat uit het ACT – model en andere 3de generatie gedragstherapiemodellen. Het doel van onze therapieën is om ervoor te zorgen dat je geholpen wordt. We helpen je door een complexe fase van je leven uit op zo een manier dat je bij de volgende uitdagingen in je leven ook weet wat te doen. Meer nog: we helpen je om op dat moment je focus te kunnen houden op wat voor jouw belangrijk is zodat je een volwaardig leven kan leiden met of ondanks moelijkheden. 

Uiteraard heeft elke therapeut en coach in de praktijk zijn eigen achtergrondkennis, ervaring en eigenheid.

Daarnaast heeft Allegre een samenwerkingsverband met Anthentiek voor loopbaanbegeleidingen. 

Je vindt ons op volgende adressen:

- Trekschurenstraat 18A - 3500 Hasselt

- Oosterven 24 - 3971 Leopoldsburg (Heppen)

 

Vanaf eind april 2018 kan je in de praktijke vragen naar tussenkomst door je ziekenfonds indien je lid bent van de Voorzorg (therapie voor jongeren) en van de CM (voor volwassenen).

Ons team

Annick Seys

Annick is oprichter van Allegre. Zij is ACT- opleider, - therapeut, - coach en auteur. Annick is internationaal opgeleid in ACT en FAP. Vanuit deze hoek werkt zij in de praktijk met redelijk eenvoudige vraagstukken zoals stress, faalangst, burn-out, piekeren, … maar ook met meer complexe problematieken zoals (chronische) eetstoornissen, rouwverwerking, dwang, traumaverwerking…

In organisaties coacht Annick leidinggevenden en teams in hun functioneren, doorheen crisissituaties of ernstige conflictsituaties en in het ACT-proof maken van hun organisatie om als dusdanig de kwaliteit die de organisatie levert aan zijn cliënten te maximaliseren. In het bedrijfsleven coacht Annick eigenaars-ondernemers en hogere kaderleden, individueel en in team met betrekking tot hun functioneren in de specifieke context van het managen van de groeiparadox waarin ze terecht gekomen zijn. Dit doet Annick in samenwerking met Paquay & Associates

Annick maakt daarnaast deel uit van de opleidingscommissie van de acbs BeNe om mee te kijken naar de kwaliteit van de ACT-opleidingen die momenteel op de markt zijn. Doel van de commissie is om ACT-opleiders richtlijnen te geven rond de kwaliteit die ze bieden in België en Nederland.

Je kan haar bereiken op 011 54 56 15 of via annick@allegre.be.


 

Lisa Smets (Hasselt)

Lisa is in 2014 afgestudeerd als klinisch psychologe voor volwassenen. Ze volgt momenteel een postgraduaat gedragstherapie voor volwassenen aan de KU Leuven is daarnaast ook geschoold als ACT-therapeut.

Ze werkt in hoofdberoep als ouderenpsychologe in het centrum voor geestelijke gezondheidszorg CGG litp te Hasselt en Sint-Truiden, waar ze naast individuele begeleidingen van ouderen ook werkt met mantelzorgers, rusthuizen en andere verzorgingscentra. Sedert 2014 is ze ook actief als zelfstandig psychotherapeute bij groepspraktijk voor psychologische hulpverlening en gedragstherapie De Facto. Hier deed ze ervaring op rond allerlei problematieken waaronder stress, burn-out, depressie, angst, problemen rond emotieregulatie, eetproblematieken, zingeving, identiteit…

Je kan haar rechtstreeks bereiken op 0485 50 43 34 of lisa@allegrehasselt.be


Stefanie Kempeneers (Hasselt)

Stefanie is in 2010 afgestudeerd als klinisch psychologe aan de Vrije Universiteit van Brussel. Daarna heeft ze zich bijgeschoold in de klinische neuropsychologie, de schematherapie en ACT. ACT heeft haar echt anders leren kijken en vanuit dit enthousiasme heeft ze de wens om hierin te blijven groeien.

Sinds 2010 is Stefanie werkzaam in een MPI, waar zij vanuit een leidinggevende functie ondersteuning biedt aan adolescenten en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Daarnaast deed Stefanie al jarenlang ervaring op in een andere groepspraktijk. Hier spitste ze zich toe op de begeleiding van emotionele problemen, moeilijkheden met betrekking tot zelfbeeld en identiteit, rouwverwerking, fertiliteitsproblemen, burn-out en depressie.

Je kan Stefanie bereiken op  stefanie@allegrehasselt.be.


Heidi Franssens (Hasselt)

Heidi is klinisch psychologe sinds 1991 binnen de afstudeerrichting 'kind en jeugdige'. Tot 2007 was zij werkzaam in de Therapeutische Gemeenschap Katarsis. Zij begeleidde er (jong)volwassenen met een alcohol- en/of drugproblematiek. Zij volgde een postgraduaat gedragstherapie en deed ervaring op in de bondingpsychotherapie.

In 2007 deed ze de overstap naar de kinderpsychiatrie en begeleidt in KPC voornamelijk jongeren met diverse problematieken (depressie, (faal)angst, emotieregulatieproblemen, ...) en hun context. Zij volgde een incompany-training Act en Mindfulness. Deze opleidingen inspireren haar in haar begeleidingen. Sinds voorjaar 2018 vervoegt zij het Allegre-team.

Je kan Heidi bereiken op 0475 22 41 06 of heidi@allegrehasselt.be.


Liese Vijfeijken (Hasselt)

Liese is erkend psycholoog en psychotherapeut.

Ze studeerde in 2009 af als klinisch psychologe aan de KULeuven en volgde sindsdien de opleiding tot Contextueel Psychotherapeut bij Leren over Leven, alsook bijkomende opleidingen o.a. in rouw en verlies en ACT.

Ze heeft een eigen praktijk ‘ik en gij’ waar ze focust op rouw en verlies (rouw na overlijden of na verlies van gezondheid, relatie, zwangerschap, woonst, gezondheid van een belangrijk persoon, …). Daarnaast werkt ze op een dokterspraktijk waar ze volwassenen begeleidt die met vragen zitten rond identiteit, geaardheid, familierelaties, overspanning, moeilijkheden uit het verleden, …

Ze is erg geboeid door ACT en ziet de groeikansen die deze benadering heeft, zowel voor zichzelf als voor mensen die bij haar in therapie komen.  Daarom werkt ze graag en met veel enthousiasme bij Allegre.

Je kan Liese bereiken op 0473 689 993 of liese@allegrehasselt.be.


Ann Lambert (Hasselt)

Ann werkt als ACT therapeut bij Allegre in Hasselt op dinsdag en ziet zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

In 2008 besliste Ann haar carrière om te gooien en begon aan een opleiding in de psychologie aan de Open Universiteit Nederland. Tijdens haar afstudeeronderzoek rond angst voor het donker bij kinderen, kwam ze in contact met de Acceptance en Commitment therapie (ACT).  Sindsdien verdiept ze zich verder in deze therapievorm en volgde verschillende opleidingen o.a. bij Allegre en bij Dr. Russ Harris, een gerenommeerd ACT trainer en auteur van o.a. De Valstrik van het Geluk. In september 2018 is ze gestart met het postgraduaat Contextuele gedragstherapie. Naast Allegre maakt Ann deel uit van groepspraktijk Het Mercatorhuis in Sint-Niklaas waar ze als ACT therapeut werkt zowel met kinderen, jongeren als met volwassenen die het lastig hebben met angsten, piekeren, spanning, boosheid en verdriet. Ann ontvangt ook cliënten in haar praktijk Dansen in de regen in Antwerpen.

In september 2018 bracht Ann samen met Myriam Roelandt en Sabine Driessen een leesboekje uit voor kinderen over angst, “Donker geheim”. Het doel van het boekje is angst bespreekbaar te maken bij kinderen, te tonen dat angstig zijn heel normaal is en te leren dat we toch dingen kunnen (blijven) doen die we belangrijk vinden, ook al zijn we bang.

Je kan Ann bereiken op annl@allegrehasselt.be


Leentje De Backer (Dilsen - Hasselt)

Leentje is creatief therapeut (beeldend en via beweging) en ACT-therapeut. Ze is via een vorige werkgever in contact gekomen met ACT en de manier van werken beviel haar zo goed dat ze besloot er iets mee te gaan doen. Na haar opleiding 'creatieve therapie' is ze zich verder gaan verdiepen in de wereld van ACT. Ze is ervan overtuigd dat het werkt en omdat ze dat werkbare wil overbrengen om anderen heeft ze besloten om sinds 1 maart tot het team van Allegre te vervoegen.

Leentje werkt met (jong)volwassenen en ouderen maar ook kinderen vanaf een leeftijd van 5 jaar kunnen bij haar terecht. De problemen waar Leentje mee werkt zijn naast de algemene problemen zoals stress, pesten, depressie, pijnklachten en faalangst ook rouwverwerking en overgewicht.

Naast het therapeutische aspect werkt Leentje als gezondheids- en bewegingscoach en geeft zij verschillende dans- en sportlessen.

Je kan Leentje bereiken op leentje@allegrestokkem.be


 

Ellen Vanzeir (Leopoldsburg)

Ellen Vanzeir is klinisch psycholoog (KULeuven, 2006), ACT-therapeut en ACT-trainer. Ze werkt bij Allegre Leopoldsburg en verzorgt ook de 8-weken ACT-cursus in Leopoldsburg. Ze werkt eveneens als zelfstandig psycholoog in een huisartsenpraktijk. Vier dagen per week is ze werkzaam als klinisch neuropsycholoog bij het Revalidatie & MS centrum te Pelt, waar ze dagelijks in contact komt met mensen met een chronische aandoening en/of hersenletsel.

In al dit boeiende werk maakt ze gebruik van ACT, dat ze enige jaren geleden leerde kennen. Sindsdien gebruikt ze deze theoretische achtergrond zowel professioneel als privé dagelijks. Ze blijft zichzelf enthousiast verder verdiepen in deze therapievorm, en hoopt met deze kennis en ervaringen een meerwaarde te kunnen geven aan anderen. Ze volgt sinds september 2018 het postgraduaat contextuele gedragstherapie.

Je kan Ellen bereiken via 0489/007 767 of ellen@allegreleopoldsburg.be

 


Annuleren van een afspraak

Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, dient u deze minimaal 24u op voorhand te annuleren. Annuleren doet u rechtstreeks bij uw therapeut. Bij voorkeur doet u dit via mail of sms of spreekt u een duidelijke boodschap in op de voicemail van uw therapeut. Niet tijdig geannuleerde afspraken (= minder dan 24u op voorhand) worden in rekening gebracht. De verzuimvergoeding hiervoor bedraagt 55 euro per consultatie-uur. We zijn genoodzaakt hierin een harde lijn te volgen, zodat we iedereen die een beroep op ons wil doen, ook de hulp kunnen bieden die hij/zij vraagt. Bij niet-betaling van een verzuimvergoeding, wordt bij elk rappel 15 euro administratiekost gerekend.

 

TERUGVORDERINGEN ZIEKENFONDS

Interessant om te weten is dat sommige ziekenfondsen een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor psychologische begeleiding. Voor de CM en de Voorzorg werd het ons alvast officieel bevestigd.