Opleiding Positieve Psychologie

Opleiding Positieve Psychologie

Wil je leren hoe cliënten op een gedegen manier te gidsen naar een bevlogen, veerkrachtig en gelukkig leven? Schrijf je dan nu in voor onze 8-daagse opleiding Positieve Psychologie.

Waarom deze opleiding?

Deze opleiding gaat je leren om cliënten op een gedegen manier te gidsen naar een bevlogen, veerkrachtig en gelukkig leven.

  • Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat geluk slechts voor tien procent wordt bepaald door de dingen die we meemaken. Vijftig procent ligt vast bij de geboorte en de overige veertig procent hebben we in eigen handen. Dit betekent dat iedereen kan leren om gelukkiger en veerkrachtiger in het leven te staan.
  • Daar waar de traditionele psychologie focust op het klachtenvrij maken van cliënten vertrekt de positieve psychologie vanuit de kwaliteiten die mensen reeds bezitten.
  • Vanuit het idee dat ieder individu in staat is tot groei, wordt het gebruik van diagnoses en labels uit de weg gegaan.
  • Deze manier van werken wordt door positieve psychologie experts omschreven als verfrissend en energie verhogend.
  • De interventies uit de Positieve Psychologie zijn breed inzetbaar. Gaande van preventieprogramma’s, hulpverlening, en coaching tot het bedrijfsleven.
  • Er is een belangrijk verschil tussen positieve psychologie en positief denken. Het is niet zo dat mensen worden gevraagd het negatieve te ontkennen. Wel worden mensen actief uitgenodigd om naast wat onvermijdelijk moeilijk is in het leven ook gericht aandacht te schenken aan de dingen die wel goed lopen.

 

Wat is Positieve Psychologie?

“From fixing what’s wrong to building what’s strong” is de leuze waarmee de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman de psychologische gemeenschap opriep om meer oog te krijgen voor het versterken van het reeds aanwezige potentieel in de mens. Positieve Psychologie is een wetenschappelijk onderbouwde stroming die gericht is op het versterken van kwaliteiten en het vergroten van veerkracht. Zowel op individueel als op groepsniveau biedt Positieve Psychologie waardevolle handvaten om menselijk functioneren te optimaliseren. Naast het onderzoeken van thema’s zoals optimisme, intrinsieke motivatie, geluk, dankbaarheid, veerkracht en flow, wordt er ook aandacht besteed aan het vertalen van theoretische kennis naar de praktijk. Het ontwikkelen van theoretisch onderbouwde interventies is een wezenlijk onderdeel van de Positieve Psychologie.

 

Positieve Psychologie en ACT

ACT-therapeuten die een verdieping zoeken voor de processen “waarden” en “acceptatie”, vinden in deze opleiding een ready-to-use pakket aan interventies.

Positieve Psychologie is een waardevolle aanvulling voor ACT en past perfect in het derde generatie gedragstherapeutisch kader. Waar ACT je cliënt leert om psychologisch flexibeler in het leven te staan, leert Positieve Psychologie je cliënt te groeien vanuit zijn reeds bestaande kwaliteiten. Je staat samen met je cliënt stil bij de kracht van intrinsieke motivatie en brengt samen in kaart welke factoren bijdragen aan een gelukkiger en veerkrachtiger leven. Hierin spelen ook mindfulness en zelfcompassie een belangrijke rol.

 

De opleiding

In deze opleiding word je in 8 volle dagen opgeleid in de belangrijkste thema’s van de Positieve Psychologie en hoe deze in te zetten in de begeleiding van individuen en groepen. Je maakt kennis met de laatste nieuwe wetenschappelijke bevindingen en leert interventies toe passen in je eigen werkveld. Daarnaast leer je meetinstrumenten gebruiken om het groei traject van je cliënt in kaart te brengen.

 

Extra

Ter ondersteuning krijgen deelnemers tijdens en na de opleiding toegang tot een website waar alle oefeningen, meetinstrumenten, interventies, literatuur en presentaties terug te bekijken zijn. Ook wordt een werkboek voorzien waarin men achtergrondinformatie kan lezen over de verschillende thema’s die aan bod komen tijdens de opleiding. 

 

Inschrijven? Klik hier

 

Heeft u interesse in een opleiding, echter bent u niet in de gelegenheid om aan te sluiten bij één van onze uitvoeringen? U kunt dan hier geheel vrijblijvend uw interesse kenbaar maken, alsook uw voorkeuren doorgeven (locatie, periode, dag). Zodra er nieuwe uitvoeringen beschikbaar komen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Contacteer ons hier.