Masterclass: "Exploring the experiential heart of ACT" - met start op 13 mei 2023

13-05-2023 tot 14-05-2023
Professionals

Parc 51

Lummense Kiezel 51
3510 Hasselt

Masterclass: "Exploring the experiential heart of ACT" - met start op 13 mei 2023

Inschrijven

Prijs: € 0,00

Bij inschrijving hou volgende gegevens bij de hand:

 • BTW nummer indien u zelfstandige bent.
 • Bank- of Paypal gegevens voor de betaling die online verloopt.
 • Nummer Paritair Comité van uw werk, indien u een attest voor educatief verlof wenst te bekomen (enkel bij 6-daagse basisopleiding ACT, Postgraduaat tot ACT-therapeut en opleiding Positieve psychologie)
 • Indien je zelf niet de deelnemer bent maar een naaste inschrijft: adres, geboortedatum en geboorteplaats van de deelnemer.
Heeft u een kortingscode? Geef je code hier in en voeg je korting toe.

ACT bloeit over de hele wereld in verschillende toepassingsgebieden, in onderzoek en in klinisch gebruik. Het heeft een onderscheidende en persoonlijke impact; het verbindt ons opnieuw met wat het betekent om levend en heel te zijn, om een bewust en ervarend wezen te zijn. 

Toch kunnen de gedragsprocessen die in ACT worden geïmplementeerd op veel niveaus worden geleerd en begrepen. Het is een uitdaging om op een flexibele, consistente, Proces Based en effectieve manier ACT te implementeren. In deze 2 daagse workshop met een experiëntiële focus kan je zelf ervaren wat de combinatie ACT en RFT kan betekenen in de praktijk. Deze workshop is ervaringsgericht opgezet wat betekent dat je bereid bent om met eigen persoonlijke kwetsbaarheden aan de slag te gaan. Je ervaart als mens én als therapeut hoe je meer specifieke interventies kan doen met impACT . 

We zijn dan ook heel trots om aan te kondigen dat Yvonne Barnes Holmes een 2 daagse workshop gaat geven voor Allegre.  En niet zomaar een workshop maar een experiëntiële workshop. Ze omschrijft zelf even wat dit gaat inhouden:

Deze workshop biedt een ervaringsgerichte training aan vanuit het oogpunt van Proces Based therapie. Deelnemers krijgen tijd en ruimte om zich toe te spitsen op persoonlijke zaken en ervaringen. Ervaringsgerichte oefeningen zullen inzicht geven in de betekenis van deze ervaringen door middel van een Proces Based aanpak. Tussenkomsten en technieken zullen een constructieve aanpak aanbieden om verder te gaan met deze ervaringen op een weloverwogen manier. Deelnemers zullen uit deze ervaringen leren dat een Proces Based aanpak mogelijkheden kan bieden voor een duurzame groei in hun leven.  

Ben jij een echte ACT believer? Wil je nog meer de diepte induiken door ook jezelf kwetsbaar op te stellen?
Yvonne heeft ons verzekerd dat deze workshop niemand onberoerd gaat laten…

 

Interesse? Schrijf je snel in via bijhorende link!
Deze 2 daagse gaat door in Hasselt.

 

Trainer: Prof. Dr. Yvonne Barnes-Holmes

Prof. Dr. Yvonne Barnes-Holmes is een vooraanstaand expert in de toepassing van RFT-principes binnen het klinische domein (klinische gedragsanalyse) en ze is een welgekende trainer in ACT met meer dan 20 jaar ervaring. Ze heeft ondertussen al meer dan 150 wetenschappelijke artikels gepubliceerd en meer dan 500 internationale presentaties en workshops gegeven.

Ze was een universitair hoofddocent in gedragstherapie en een senior researcher aan de Universiteit van Gent voordat ze ‘Perspectives Ireland’ heeft opgericht.
Als gedragstherapeut is ze al 22 jaar welgekend voor haar professioneel advies bij complexe zaken en als erkende supervisor zowel in Ierland als in Engeland.
Yvonne is een erg toegewijde docent om een grotere precisie toe te brengen aan ieders gebruik van psychologie voor succes in hun persoonlijk én professioneel leven.

 

Praktisch

 • Data:  13/05/2023 & 14/05/2023
 • Tijd: 10u tot 17u
 • Locatie:  Hasselt
 • Niveau: Basiskennis ACT vereist  
 • Doelgroep: Klinisch psychologen, Psychotherapeuten, GZ psychologen, Psychologen, Gedragswetenschappers, Orthopedagogen, Psychiaters, POH-GGZ, Verpleegkundig Specialisten, diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten, coaches en andere professionals in de GGZ die zich verder willen bekwamen in de derde generatie gedragstherapie ACT.
 • Trainer: Prof. Dr. Yvonne Barnes-Holmes
 • Prijs: € 395 exclusief. btw.
 • Praktisch: De workshop gaat door in het Engels

 

Facturatie en betaling
ACT is growing all over the world in different scopes, in research and in clinical use. It has a distinctive and personal impact; It reconnects us to what it means to be alive and “complete”, to be a conscious and experiencing human being.


However, the behavioral processes which are implemented in ACT can be learned and understood in several levels. It is a challenge to implement ACT in a flexible, consistent and effective way. In this 2-day workshop with an experiential focus, you can experience yourself what the combination ACT and RFT means in practice. This workshop is “experience-oriented” which involves you are willing to work with your own personal vulnerabilities. You experience as a human being and as a therapist how you are able to do more specific interventions with impACT.

Therefore we are very proud to announce that Yvonne Barnes Holmes will be leading a 2-day workshop for Allegre. Not just a workshop but an experimental workshop. She shortly summarizes what this includes:

This workshop offers experiential training through the lens of process-based therapy. Attendees will be given time and space to focus on personal issues and experiences. Experiential exercises will provide insight into the meaning of these experiences using a process-based approach. Interventions and techniques will then offer a constructive approach to managing these experiences and moving forward with them in a healthy way. Attendees will learn from their experiences that a process-based approach can offer directions for sustainable growth in their lives.

 

Are you a true ACT believer? Do you want to take the challenge to open your own vulnerabilities?
Yvonne has assured us that this workshop will let no-one untouched.

 

Are you interested? Register asap througt the link!
This 2-day workshop will take place in Hasselt.

 

The workshop will be given in english.