Masterclass : ACT bij autisme - 8 & 22 november 2023

8-11-2023 tot 22-11-2023
Professionals

Monoton

Schippersstraat 19,
3500 Hasselt

Masterclass : ACT bij autisme - 8 & 22 november 2023

Inschrijven

Prijs: € 0,00

Bij inschrijving hou volgende gegevens bij de hand:

  • BTW nummer indien u zelfstandige bent.
  • Bank- of Paypal gegevens voor de betaling die online verloopt.
  • Nummer Paritair Comité van uw werk, indien u een attest voor educatief verlof wenst te bekomen (enkel bij 6-daagse basisopleiding ACT, Postgraduaat tot ACT-therapeut en opleiding Positieve psychologie)
  • Indien je zelf niet de deelnemer bent maar een naaste inschrijft: adres, geboortedatum en geboorteplaats van de deelnemer.
Heeft u een kortingscode? Geef je code hier in en voeg je korting toe.
ACT en een waarde(n)vol leven met autisme

In deze tweedaagse opleiding leer je om mensen met autisme te bevragen naar zaken die voor hen het leven waardevol maken. Verder onderzoek je hoe je hen kunt helpen om een koers uit te stippelen richting zo’n waardevol leven en wat je kunt doen om de bereidheid bij hen én bij jezelf nog verder te vergroten.

Tijdens de eerste cursusdag leer je om onderscheidingsvermogen te trainen en krijg je zicht op de functie van zowel alledaagse als existentiële zingeving in het leven van mensen met autisme en kunt zo het onderscheid tussen de zorgvraag (hulpvraag) en de bereidheidsvraag beter plaatsen. Middels de theorie van de RFT ontstaat meer begrip voor de autistische denkstijl en de contextblindheid bij mensen met autisme en leer je om hierop af te stemmen middels Defusie, waardoor rumineren en uitstelgedrag kunnen verminderen. Deze speelse relatie met de eigen gedachten heeft een relativerende uitwerking op mensen met autisme, die je kunt uitbreiden naar de zuil ‘Zelf als context’. Hierbij staat het zelfbeeld en de relatie met het zelf centraal. Wat kan dit betekenen voor de stigmatisering die mensen met autisme vaak ervaren?

Op de tweede cursusdag oefen je  met de zuilen ‘Acceptatie’ en ‘Mindfulness’ die stressreducerend kunnen werken voor mensen met autisme, mits autismevriendelijk toegepast. Daarnaast leer je om de inzichten vanuit ACT te vertalen naar concrete plannen van aanpak in de praktijk om zo overzicht te bieden en hen te helpen de vertaalslag te maken naar het ‘doen’. Waardevol hierbij is het keuzepuntmodel waarmee je de persoon met autisme helpt om te schakelen tussen de zuilen en om prioriteiten te stellen. Je leert hoe je hen kunt helpen om zoveel mogelijk functionele invloed uit te oefenen en leert hen tegenslagen te verdragen wat helpt om de flexibiliteit te vergroten.

Trainer: Rianne Jansen 

Omdat betekenisvol begeleiden een leerschool is

Rianne Jansen is zij voorzitter van Stichting Op Eigen Tenen, die zich inzet om emancipatie bij mensen met autisme te bevorderen en is ze lid van de kerngroep van de NVA-Expertgroep Autisme & Vrouwen.

Zij leeft en werkt onder andere vanuit ACT, waarnaar zij onderzoek doet bij haar studie ‘Zorgethiek en Beleid’ aan de UvH te Utrecht. Haar eigen diagnose ervaart ze als een meerwaarde in haar werk.  

Praktisch

  • Data:  8/11/2023 & 22/11/2023
  • Tijd: 10u tot 17u
  • Locatie: Hasselt
  • Niveau: Basiskennis ACT én autisme: Deze opleiding is bedoeld voor zorg-en hulpverleners en professionals die (ergens) een ACT basisopleiding van zes dagen hebben gevolgd..
  • Doelgroep: Klinisch psychologen, Psychotherapeuten, GZ psychologen, Psychologen, Gedragswetenschappers, Orthopedagogen, Psychiaters, POH-GGZ, Verpleegkundig Specialisten, diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten, coaches en andere professionals die zich verder willen bekwamen in de derde generatie gedragstherapie ACT.

Facturatie en betaling

De prijs voor deze Masterclass is 420 euro exclusief btw (Broodjes en dranken zijn inbegrepen)

Nadere informatie over de betaalmogelijkheden en subsidiëring vind je hier: https://professionals.allegre.be/betaalmogelijkheden