Boeken en publicaties voor professionals

Om met ACT te leren werken als therapeut of coach

Intervisie met impACT - Annick Seys & Jacqueline A-Tjak

Dit boek geeft heel concrete tips om te komen tot krachtige, leerzame en interessante overlegmomenten. Daardoor zal u niet alleen groeien als groep, het geeft u ook de kans te groeien in uw relatie met uw cliënten. Door een reeks verhelderende vragen en oefeningen zal u de diepere betekenis van het gedrag van uw cliënt, uw collega's én uzelf beter leren begrijpen.
Het eerste deel van dit boek leert hoe u de intervisiemomenten rond lastige casuïstiek beter kunt benutten. In deel 2 kunt u uw vaardigheden uitbreiden en verdiepen aan de hand van het Portlandmodel. Het derde deel, ten slotte, gaat in op ACT en FAP, de twee therapeutische benaderingen die de basis vormen van dit boek.

 

A

Leer ACT – Steven Hayes e.a.

 

Dit boek is interessant voor professionals die werkzaam zijn in de (G)GZ of in andere settings waarin gedragsverandering langs psychologische weg een rol speelt.

Leer ACT! is dé Nederlandse vertaling van Hayes. Ervaring is absoluut noodzakelijk bij het toepassen van ACT. De therapeut kan zich deze vaardigheden alleen eigen maken door veel te oefenen, oefeningen die soms een zeer persoonlijk karakter dragen. Daarom is Leer ACT! primair een werkboek, dat gericht is op vaardigheden en praktijksituaties. Ieder hoofdstuk bevat verhelderende praktijkvoorbeelden en praktische opdrachten en oefeningen. Een dvd maakt deel uit van dit werkboek. Deze laat onder meer rollenspellen over voorbeelden van kerncompetenties zien. Leer ACT! is een onmisbaar werk- en oefenboek voor al die gedragstherapeuten die zich ACT eigen willen maken of zich er verder in willen bekwamen. 

 

ACT Theorie en praktijk – Jacqueline A-Tjak met o.m. als co-auteurs Annick Seys, Peter Heuts

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een goed onderzochte en bewezen effectieve vorm van cognitieve gedragstherapie. In deze herziene, tweede editie worden de basisbegrippen van ACT uitgelegd en wordt de toepassing ervan in de praktijk beschreven. Theoretische en wetenschappelijke achtergronden, evenals de zes kernprocessen van ACT en gebruik van ACT in multidisciplinaire teams worden toegelicht. Aan bod komen angst, depressie, chronische pijn, psychose, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek en autisme. Ook is er aandacht voor ACT bij kinderen en jeugdigen, bij ouders van kinderen met ontwikkelings- en/of psychische problemen en bij mensen met een verstandelijke beperking. Ten slotte wordt uitleg gegeven over de matrix, een hulpmiddel om ACT kort en krachtig te kunnen toepassen en is er een hoofdstuk over ACT als preventie. De lezer krijgt diverse handvatten om ACT in praktijk te brengen.

 

Hoe leer ik mijn innerlijke kracht te gebruiken? Joseph Ciarochi & Louise Hayes

Een ACT werkboek vol van oefeningen om met jongeren aan de slag te kunnen gaan. 

Recensie door drs. P.C.B. de Jager: Om standvastig in het leven te staan is een goede zelfkennis belangrijk. Weten wat je sterke kanten zijn, maar ook je zwakke kanten, waarvoor je bang bent. Dit werkboek gaat over wat het betekent een mens te zijn en hoe je je innerlijke kracht kunt verbeteren door vaardigheden te ontwikkelen die aandachtige krijgervaardigheden worden genoemd. Hiervoor moet aan een viertal vaardigheden worden gewerkt: leren ademhalen en rustig worden, observeren, luisteren naar eigen waarden en besluiten iets te gaan ondernemen en dat ook te gaan doen. Aan de hand van casussen wordt ingegaan op de situatie en worden allerlei oefeningen en opdrachten gegeven om jezelf te leren met moeilijke situaties om te gaan en om je eigen positie daarbij in te nemen. In dezelfde opzet verschenen van verschillende auteurs (zelf)hulpboeken over onder meer eetproblemen*, angsten, emoties en stress. Zeer praktisch werkboek voor jongeren dat zowel individueel als in groepsverband kan worden gebruikt. Vanaf ca. 13 jaar.