Heleen Lieffering

Heleen Lieffering

Heleen Lieffering is sinds 30 jaar arbeids- en organisatie psycholoog met als specialisme de Veranderkunde (en als zodanig NIP registerpsycholoog, zie ook www.liefferingmoves.nl). Daarnaast werkt ze sinds 5 jaar als psychotherapeut (zie www.het-ivp.nl).

Heleen wordt geïnspireerd door de parallellen die ze ziet tussen veranderprocessen binnen individuen, en de processen die zich in veranderende organisaties voltrekken. Door meer gebruik te maken van de inzichten uit de psychologie kunnen veranderprocessen die mensen raken (zij noemt dat transitieprocessen) beter verlopen met een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van zowel individu als organisatie. Zij herkende in de ACT-processen onmiddellijk de veranderprocessen waar ze jarenlang mee had gewerkt binnen organisaties (zie ook www.act-in-bedrijf.nl).

Heleen heeft de afgelopen jaren, na het volgen van de basis- en vervolgopleiding ACT in Nederland, workshops gevolgd bij Steven Hayes, Robyn Walser, Kelly Wilson, Russ Harris, Mavis Tsai, Robert Kohlenberg en vele anderen. Voor kennis over de relatie tussen ACT en organisatiekunde volgde ze onder andere workshops bij Frank Bond en Sloan Wilson.