Joris Corthouts

Joris Corthouts

Joris Corthouts is klinisch psycholoog en volgde de postgraduaatopleiding gedragstherapie (UAntwerpen). Hij werkt sinds 2000 in het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus als afdelingspsycholoog en sinds 2010 ook als zorgprogramma-verantwoordelijke binnen het Zorgprogramma Psychosezorg.

Hij is gespecialiseerd in gedragsanalyse, functioneel contextualisme, Acceptance & Commitment Therapy (ACT) en Relational Frame Theory (RFT). Vanuit deze expertise publiceerde hij een aantal artikels en schreef hij mee aan Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk (tweede, herziene druk) van Jacqueline A-Tjak (2015). Daarnaast is hij reeds een aantal jaren actief als gastspreker binnen de postgraduaatopleiding Gedragstherapie (UGent, KULeuven) alsook binnen de opleiding psychologie (UGent) en de tweejarige vorming tot drughulpverlener van de VAD. Hij verzorgt workshops rond ACT en RFT voor en in organisaties, iets waar hij al enkele jaren ervaring mee heeft.

Joris is bestuurslid van de ACBS BeNe. Hij zetelt ook in een opleidingscommissie die voort gekomen is uit de ACBS BeNe met de bedoeling om de kwaliteit van de huidige ACT-opleidingen in vraag te stellen en richtlijnen te voorzien voor alle ACT-trainers in België en Nederland.