Dr. Peter Heuts

Dr. Peter Heuts

Dr. Peter Heuts is revalidatie arts bij kinderen en jongeren met chronische pijn. Hij is docent in de verdiepingsopleiding voor de module: ACT & exposure.

Sinds 2005 schoolt hij zich bij in ACT via opleidingen, workshops en internationale congressen. In 2006 begon hij ACT te implementeren in revalidatiegeneeskundige settings. In 2008 ontwikkelde hij een cursus voor revalidatieteams die willen werken met ACT. Peter is medeauteur van het boek ‘Op weg met ACT in teams, een reisgids’, wat hij schreef samen met dr. Karlein Schreurs. Daarnaast schreef hij ook mee aan het boek van Jacqueline A-Tjak ‘Acceptance & Commitment Therapy. Theorie en praktijk’ (tweede druk).