Sien Verbeeck

Sien Verbeeck

In 2006 studeerde Sien Verbeeck af als Master in de psychologische wetenschappen, optie schoolpsycholoog. Ze werd ook erkend als klinisch psycholoog (visum 283683) en is lid van de psychologencommissie (erkenningsnummer: 822117065).

 

Ze startte haar professionele carrière in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding waar ze jarenlang ervaring opdeed in het begeleiden van kinderen, jongeren, hun ouders en leerkrachten. In 2017 startte ze haar eigen praktijk De Queeste (www.dequeeste.eu) te Hasselt waar ze kinderen, jongeren en volwassenen begeleid om te doen wat hun hart fluistert. Haar begeleidingen vertrekken steeds vanuit een analyse gebaseerd op principes uit de Relational Frame Theory (RFT), Proces Based Behavior Therapy (PBBT) en Acceptatie en Commitment Therapy (ACT). Ze is zelf maandelijks in  supervisie bij Ciara McEntegartt en blijft voortdurend bijleren bij internationale ACT en RFT experten. Naast het begeleiden van cliënten geeft ze ook trainingen, workshops en supervisie aan psychologen, orthopedagogen, coaches en therapeuten.

 

Naasty haar professionele leven streeft Sien er naar om een leven te leiden dat zo dicht mogelijk ligt bij wat er voor haar echt toe doet. “It’s OK to live a life others do not understand”, is hierbij een leidraad. Ze geniet van vrije tijd met haar partner en de uitdagingen van het grootbrengen van 3 wijze zonen. .