ACT verdiepingsopleiding

Na de basisopleiding ACT

Na de basisopleiding heb je zeker en vast genoeg materiaal dat je onmiddellijk kan gebruiken in je praktijk. Heb je al een 6-daagse basisopleiding gevolgd? En wil jij je ACT vaardigheden blijven verbeteren? Dan zijn onze verdiepingsopleidingen zeker iets voor jou. Tijdens deze opleidingsdagen gaan we dieper in op het toepassen van de verschillende ACT componenten.

Als je een 6-daagse basisopleiding gevolgd hebt, zijn dit veel voorkomende vragen die jij mogelijk ook kent:

  • Hoe zorg ik ervoor dat ik niet mee ga in het verhaal van mijn cliënt maar kijk naar de gedachten dat hij heeft?
  • Hoe blijf ik uit het willen oplossen en blijf ik bij mijn cliënt bij zijn pijn?
  • Hoe pak je het proces van de 'creatieve hopeloosheid' nu precies aan?
  • Wat zijn waarden nu precies en hoe krijg je ze samen met je cliënt gevonden?

Voor deze verdiepingscursus zijn we de vragen van onze deelnemers gaan bundelen om een aanbod op maat van die vragen te kunnen doen.

 

Er zijn 2 modules van telkens 3 dagen. Je kan ze allebei volgen of kiezen voor één van beide.

Deze 6-daagse is een ideale voorbereiding op mensen die overwegen om het postgraduaat te volgen!Programma: 

Programma voor de eerste 3 dagen:

  • Proces Defusie: leren hoe je uit de inhoud van een verhaal kan blijven en de functie ervan leren onderzoeken. Defusie als acceptatieproces beter begrijpen en leren toepassen. Je kan je cliënt leren om met een hoger bewustzijn te kijken naar zijn gedachten en het gedrag wat daaruit voortkomt.
  • Proces Acceptatie: het verschil leren kennen tussen loslaten, accepteren en willen oplossen. Verdiepen in het blijven zitten bij de pijn van de cliënt in plaats van hem te willen oplossen. Je cliënt zal daardoor ook beter bij zijn pijn willen en kunnen blijven zitten.
  • Proces Zelf-als-context: samen met de cliënt vanuit diverse perspectieven (waaronder heden en verleden, de invloed van het perspectief van anderen) leren op zoek gaan naar gedachten rond het zelfbeeld en kijken wat je daar dan verder mee kan doen vanuit ACT.

Programma voor de volgende 3 dagen:

  • Proces 'creatieve hopeloosheid' en 'hier en nu': dit belangrijk proces beter onder de knie leren krijgen. Leren om samen met je cliënt te ontdekken door wat het hopeloze gedrag getriggerd wordt, hoe je daar dan samen naar kan kijken en waar creativiteit ontstaat. Oefenen om samen met je cliënt die hopeloosheid niet wil overslaan omdat het je cliënt en jou erg veel te leren heeft.Het is het kruispunt van verandering in het proces met je cliënt.
  • Proces 'waarden': leren hoe je samen met je cliënt kan ontdekken welke waarden hij belangrijk vindt en hoe hij daar flexibel naar kan leren kijken.
  • Proces 'toegewijde actie': leren hoe je ervoor zorgt dat cliënten hun gedrag baseren op waarden en nieuwe gedragspatronen opbouwen waardoor ze minder (willen) vasthouden aan oude gedragspatronen.

Vanuit verdiepende inzichten gaan we de focus leggen op ervaring opdoen: rollenspelen gemodeld door de trainer ontrafelen en ... oefenen, oefenen, oefenen met eigen casuïstiek en beter worden in het toepassen van deze processen.

 

Kom je in aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling van deze opleiding ? PC 336 – Social Profit Sector – Vlaams Opleidingsverlof – KMO